Flagowym wydarzeniem organizowanym przez Oddział Warszawski PZFD jest konferencja Warsaw Days która na stałe wpisała się w kalendarz branżowych spotkań.

Konferencja Warsaw Days to publiczna debata o rozwoju Warszawy oraz potrzebach jej mieszkańców, która odbywa się cyklicznie od 2014 roku. Tematyka konferencji obejmuje kwestie istotne dla wszystkich interesariuszy stołecznego rynku mieszkaniowego w różnych jego aspektach. Wśród uczestników i prelegentów pojawiają się przedstawiciele władz samorządowych, inwestorzy, uznani architekci, urbaniści, socjolodzy, a także przedstawiciele ruchów miejskich. Spotkania w ramach Warsaw Days to próba określenia kierunków rozwoju najbardziej korzystnych dla obecnych i przyszłych mieszkańców stolicy, to również możliwość konfrontacji różnych poglądów.

Wydarzenie odbywa się pod patronatem Prezydenta Warszawy. Dotychczasowe konferencje Warsaw Days gościły prelegentów z różnych części Europy, byli to m.in.: Miguel Ángel Garrido Vallés (Hiszpania), Tina Saaby (Dania), Kjeld Bjerg (Dania), Engelbert Lütke Daldrup (Niemcy), Rainer Mahlamäki (Finlandia).

Szczegółowe informacje na temat kolejnych edycji konferencji Warsaw Days znajdują się na stronie Warsaw Days.