Polski Związek Firm Deweloperskich to działająca od 2002 roku organizacja branżowa dbająca o prawidłowy rozwój rynku deweloperskiego w Polsce, a także o ochronę interesów klientów w relacjach z firmami członkowskimi.

Oddział Warszawski PZFD powstał w 2012 roku jako odpowiedź na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków inwestowania na największym rynku mieszkaniowym w Polsce. 

Na mocy Umowy o współpracę zawartej z Urzędem m.st. Warszawy, OW PZFD uczestniczy w opracowywaniu najlepszych rozwiązań planistycznych, urbanistycznych oraz angażuje się w  rozwiązywanie problemów przy realizacji miejskiej infrastruktury. Oddział Warszawski PZFD promuje działalność w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk i Ustawy deweloperskiej oraz wspiera inicjatywy legislacyjne Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Cele

Rolą lokalnego oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich jest dbanie o zrównoważony rozwój rynku mieszkaniowego w Warszawie. Nie ustajemy w wysiłkach zmierzających do nawiązania partnerskiej współpracy i efektywnego dialogu z przedstawicielami lokalnej władzy i administracji celem tworzenia funkcjonalnej i przyjaznej mieszkańcom tkanki miejskiej. Do naszych zadań należą:

współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi

działania na rzecz rozbudowy i poprawy istniejącej infrastruktury

wspólne rozwiązywanie problemów mieszkaniowych

stała i transparentna współpraca z jednostkami Urzędu m.st. Warszawy w zakresie planowania przestrzennego

budowanie nowych standardów w zakresie obsługi klienta i realizacji inwestycji w myśl Kodeksu Dobrych Praktyk PZFD

propagowanie zakupu mieszkania u bezpiecznych deweloperów podlegających wewnętrznej kontroli Polskiego Związku Firm Deweloperskich

działania na rzecz rozwoju i promocji Warszawy m.in. przez organizację takich wydarzeń jak Warsaw Days

edukacja kadry zarządzającej, pracowników i klientów poprzez wystąpienia publiczne oraz wypowiedzi eksperckie

budowanie silnej reprezentacji branżowej na największym rynku mieszkaniowym w Polsce

Zarząd

Paweł Putkowski
Prezes Oddziału
Marek Abramczuk
Wiceprezes Oddziału
Jacek Putaj
Wiceprezes Oddziału
Zbigniew Gościcki
Członek Zarządu Oddziału
Ewa Radojewska
Członek Zarządu Oddziału
Jakub Mrówka
Członek Zarządu Oddziału
Dariusz Sokołowski
Członek Zarządu Oddziału
Wioletta Kleniewska
Członek Zarządu Oddziału
Piotr Jaczewski
Członek Zarządu Oddziału
Marek Straszak
Członek Zarządu Oddziału
Jacek Zengteler
Członek Zarządu Oddziału
Marcin Najgrodzki
Członek Zarządu Oddziału
Maciej Wandzel
Członek Zarządu Oddziału
Mariusz Poławski
Członek Zarządu Oddziału
Waldemar Wasiluk
Członek Zarządu Oddziału