Obecne relacje pomiędzy klientem a deweloperem reguluje tzw. Ustawa Deweloperska, która szczegółowo określa obowiązki dewelopera wobec Klientów, a także reguluje prawnie proces nabywania nieruchomości. Ustawa weszła w życie w 2011 roku. Polski Związek Firm Deweloperskich (w tym firmy należące dziś do oddziału warszawskiego) od początku zabiegał o skodyfikowanie zasad, które de facto zapisane były częściowo w Kodeksie Dobrych Praktyk PZFD. Ustawa sprzyja porządkowaniu rynku i jasno nakreśla obowiązki i prawa stron transakcji.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią dokumentu, który zabezpiecza Państwa transakcję zakupu nieruchomości, m.in. u godnych zaufania członków warszawskiego oddziału PZFD: