Jeśli wydany przez PZFD Ekoprzewodnik zainspirował Państwa do działania, ale nie macie pewności jak teorię przekuć w praktykę, specjalnie dla was uruchomiliśmy wraz z naszym Partnerem, firmą E.ON, program darmowych konsultacji eksperckich, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie branży na zmiany klimatyczne i społeczne. 

Ideą programu Prospołeczne Ekoinwestycje jest zebranie w jednym miejscu ekspertów reprezentujących różne dziedziny, którzy działają na rzecz zrównoważonych miast. Na początek znajdą się w tym gronie osoby specjalizujące się w zakresie zieleni i bioróżnorodności, komunikacji społecznej, ekomobilności i odnawialnych źródeł energii. Czekamy na sygnały od naszych Członków, jakie tematy powinniśmy dodać. Jeśli będą Państwo chcieli dowiedzieć się więcej na temat wykorzystania wody szarej, niskoemisyjnego betonu czy prefabrykacji, znajdziemy najlepszych ekspertów, którzy podzielą się swoją wiedzą i podpowiedzą jak zastosować dane rozwiązania w konkretnej inwestycji. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na aspekt ekonomiczny – poszukujemy rozwiązań, których implementacja będzie miała ograniczony wpływ na wzrost kosztów inwestycji, natomiast przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości. Eksperci będą analizowali konkretne przypadki, tak aby dobrać rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w danym miejscu i sytuacji. Będą możliwe zarówno konsultacje online, jak i spotkanie z ekspertem w terenie. Konsultacje dla Członków Oddziału Warszawskiego są bezpłatne.

Aby umówić się na konsultacje należy wysłać mail na adres biuro@warszawa.pzfd.pl z informacją z którym ekspertem chcą Państwo się spotkać. Czekamy również na Państwa pomysły i uwagi.

Eksperci E.ON

W ramach programu Prospołeczne Ekoinwestycje E.ON, eksperci z firmy E.ON Polska S.A. odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące rozwiązań dla branży deweloperskiej z obszaru:

 • fotowoltaiki,
 • elektromobilności,
 • Odnawialnych Źródeł Energii – Certyfikaty OZE.

Sylwia Buźniak

Koordynator Sprzedaży dla branży Real Estate

Pion Klienci Biznesowi

Ekonomistka i działaczka społeczna angażująca się w ochronę środowiska. Z E.ON Polska związana od 10 lat, gdzie swoją energią wspiera rozwój produktów oraz rozwiązań ekologicznych na rynku deweloperskim. Jako ekspert branży energetycznej współpracuje z  firmami deweloperskimi w kształtowaniu w Polsce zrównoważonego budownictwa. Świat fotowoltaiki, elektromobilności oraz OZE jest dla niej priorytetem w działaniu na rzecz powstawania zielonych miast.

Patryk Żółtowski

Ekspert ds. współpracy z branżą nieruchomości

Pion Klienci Biznesowi

Z wykształcenia i pasji sprzedawca. Z branżą energetyczną związany od 7 lat, z czego 3 lata jako reprezentant E.ON Polska. W tym czasie pracował z największymi klientami z różnych branż, jednak największe spełnienie zawodowe przyniosła mu współpraca z segmentem deweloperskim. Wykorzystuje swoją wiedzę i doświadczenie poszukując najlepszych rozwiązań na rynku, wpisujących się w ideę zrównoważonego budownictwa. Klienci cenią go za inicjatywę w informowaniu o trendach w obszarze fotowoltaiki i elektromobilności.

Maciej Gruszka

Portfolio Management Expert

Pion Rynek Hurtowy

Absolwent Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Finanse i Rachunkowość. Na początku kariery zawodowej związany z bankowością, gdzie przez 5 lat zajmował się zarządzaniem ryzykiem finansowym. W E.ON Polska pracuje od 2015 roku jako trader odpowiedzialny za handel energią elektryczną, gazem ziemnym, prawami majątkowymi oraz gwarancjami pochodzenia.

Pozostali eksperci

Katarzyna Łowicka

 

 

Jest architektką krajobrazu, urbanistką, inspektorką nadzoru do spraw zieleni, ekspertką do spraw partycypacji społecznej i ochrony środowiska w jednej osobie. Ma na swoim koncie ponad 100 projektów, działań, szkoleń oraz opracowań. Może poszczycić się długoletnią współpracą z warszawskim Zarządem Zieleni, czego efektem jest doskonała znajomość polityki tej jednostki oraz wymagań, jakie stawia inwestorom.

Podczas spotkania z Katarzyną dowiedzą się Państwo m.in. czy inwestycja ma:

 • racjonalny projekt gospodarki istniejącym drzewostanem – czy udało się zachować cenne drzewa i krzewy?
 • optymalnie zagospodarowany teren – czy wykorzystano grunt z wykopów i humus do uformowania urozmaiconej rzeźby terenu, czy wygospodarowano wystarczające miejsce na zieleń?
 • przemyślany projekt szaty roślinnej – czy dobór gatunkowy jest dopasowany do warunków siedliskowych i zapewnia niskie koszty utrzymania?
 • przyjazne rozwiązania dla zwierząt – czy jest zieleń dająca pokarm i schronienie dla ptaków, czy przewidziano infrastrukturę, która zapewni przetrwanie zwierząt?
 • wysoką retencję wody deszczowej – czy i jak są zaprojektowane zagłębienia, niecki filtracyjne, ogrody deszczowe?
 • cenione rozwiązania przez przyszłych mieszkańców inwestycji – czy jest wsparcie ekomobilności, czy są atrakcyjnie i zrównoważone przestrzenie wspólne?

dr inż. Dorota Bartosz
Ekspert w Polskim Stowarzyszeniu Budownictwa Ekologicznego PLGBC, gdzie odpowiada za realizację międzynarodowych projektów, a także opracowanie i wdrożenie certyfikatu ZIELONY DOM.

Doktor inż. z ponad 20 letnim doświadczeniem dydaktycznym i naukowo-badawczym zdobytym na Politechnice Śląskiej w Katedrze Ogrzewnica, Wentylacji i Techniki Odpylania. Dydaktycznie związana z tematyką ochrony cieplnej budynków, systemów wentylacji i klimatyzacji, przepływu ciepła, procesów ogrzewania oraz diagnostyki energetycznej w budownictwie. W ramach pracy naukowej realizowała projekty badawcze wykorzystujące dynamiczne modelowanie procesów cieplnych oraz rzeczywistych przepływów powietrza zachodzących w budynkach. Autorka kilkudziesięciu publikacji naukowych.

Audytor energetyczny w zakresie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej. Członek Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Ekspert w zakresie prawidłowego podziału kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych oraz ich poprawnej diagnostyki energetycznej budynków.

Podczas spotkania z Dorotą dowiedzą się Państwo:

 • w jaki sposób można spełnić wymagania energetyczne dla budynków zawarte w WT21
 • jakie działania wpisują się w realizację budownictwa zrównoważonego, ocenianego w ramach certyfikatu ZIELONY DOM
 • jaki jest zakres działań podnoszących efektywność energetyczną w budynkach istniejących

Michał Kudła

 

 

Jest doradcą w zakresie komunikacji społecznej oraz działań w obszarze kształtowania przestrzeni publicznej. Prowadził kilkanaście projektów dla największych deweloperów w kraju takich jak m.in.: HB Reavis, Adgar Real Estate, Echo Investment, Capital Park czy Baltic Property Trust.

Podczas spotkania z Michałem mogą Państwo porozmawiać m.in. o tym jak:

 • prowadzić dialog z mieszkańcami oraz sąsiadami planowanej inwestycji,
 • prowadzić konsultacje projektów realizowanych na podstawie specustawy mieszkaniowej z zastosowanie Instrukcja Prezydenta m.st. Warszawy dot. zasad prowadzenia dodatkowych konsultacji z dnia 1 lutego 2021,
 • prezentować projekt podczas spotkań z urzędnikami, radnymi oraz mieszkańcami,
 • z dziennikarzy i aktywistów społecznych uczynić swoich sprzymierzeńców.