Po udanym Wyborczym Walnym Zgromadzeniu Członków PZFD jesteśmy pełni entuzjazmu i determinacji do działania. Cieszymy się z wysokiej frekwencji, konstruktywnych dyskusji oraz ogromnej motywacji, którą widać wśród naszych Członków. Chcielibyśmy serdecznie pogratulować wszystkim nowo wybranym członkom Zarządu i Rady, a także Prezesowi Grzegorzowi Kiełpszowi, który kolejną kadencję będzie stał na czele organizacji. Warszawę w nowym Zarządzie reprezentować będą: Monika Perekitko, Ewa Radojewska, Paweł Putkowski i Maciej Wandzel. Przedstawiamy również członków Rady PZFD reprezentujących Oddział Warszawski, którzy dzielić się będą swoim bogatym doświadczeniem, aby wspierać naszą branżę: Zbigniew Gościcki, Jacek Putaj, Marek Abramczuk, Piotr Jaczewski, Dariusz Sokołowski, Marcin Najgrodzki oraz Jakub Mrówka.

Chcielibyśmy wyrazić głębokie podziękowania Dorocie Jarodzkiej-Śródce za jej wieloletnie kierowanie Radą PZFD. Doceniamy jej wkład i poświęcenie w pełnieniu tej roli. Jednocześnie mamy pełne przekonanie, że Joanna Janowicz godnie będzie kontynuować tę misję.