Wraz z naszym Partnerem, firmą innogy, rozpoczynamy program bezpłatnych konsultacji eksperckich dla naszych Członków, którego celem jest jak najlepsze przygotowanie branży na zmiany klimatyczne i społeczne.

Ideą programu Prospołeczne Ekoinwestycje jest zebranie w jednym miejscu ekspertów reprezentujących różne dziedziny, którzy działają na rzecz zrównoważonych miast. Na początek znajdą się w tym gronie osoby specjalizujące się w zakresie zieleni i bioróżnorodności, komunikacji społecznej, ekomobilności i odnawialnych źródeł energii. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na aspekt ekonomiczny – poszukujemy rozwiązań, których implementacja będzie miała ograniczony wpływ na wzrost kosztów inwestycji, natomiast przyczyni się w dłuższej perspektywie do zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości. Eksperci będą analizowali konkretne przypadki, tak aby dobrać rozwiązania, które najlepiej sprawdzą się w danym miejscu i sytuacji. Będą możliwe zarówno konsultacje online, jak i spotkanie z ekspertem w terenie.

Konsultacje dla Członków Oddziału Warszawskiego są bezpłatne. Aby umówić się na konsultacje należy wysłać mail na adres biuro@warszawa.pzfd.pl z informacją z którym ekspertem chcą Państwo się spotkać. Czekamy również na Państwa pomysły i uwagi. Szczegóły programu wraz z listą ekspertów.