Wspólnie z Habitat for Humanity zapraszamy Państwa do partnerstwa w międzynarodowym projekcie Empty Spaces, którego celem jest przywrócenie na rynek pustostanów aby poprawić sytuację osób dotkniętych ubóstwem mieszkaniowy i zagrożonych bezdomnością. Wyremontowane mieszkania przeznaczone będą dla osób, których nie stać na znalezienie mieszkania na zasadach komercyjnych – młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą, samotnych rodziców oraz osób w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc będzie realizowana na zasadach najmu społecznego i będzie trampoliną do samodzielności i niezależności.

Oddział Warszawski wesprze remont dwóch jednopokojowych mieszkań zlokalizowanych na Białołęce. Jest to cel ambitny, dlatego liczymy na Państwa pomoc i zaangażowanie. Firmy, które zdecydują się na wsparcie projektu „Empty Spaces” będą mogły odliczyć od dochodu podlegającego opodatkowaniu wartość przekazanej darowizny.

Dzięki Państwa zaangażowaniu wspólnie możemy przynieść realną zmianę sytuacji mieszkaniowej osób, które skorzystają z wyremontowanych lokali.

Czekamy na Państwa deklaracje chęci włączenia się w projekt pod adresem: biuro@warszawa.pzfd.pl

Dziękujemy!