29 stycznia rozpocznie się wyłożenie do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy w zakresie obejmującym uzupełnienie zapisów Studium o ustalenia dotyczące zabudowy śródmiejskiej na terenie miasta. Wyłożenie potrwa do 19 lutego, a uwagi formalne można składać do 12 marca b.r. Zachęcamy Państwa do wzięcia udziału w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie zmiany Studium, która odbędzie się 10 lutego 2021 r. (środa) o godz. 17:00. Link do spotkania na platformie ZOOM otrzymają Państwo po wysłaniu zgłoszenia na mail dialogwplanowaniu@um.warszawa.pl.

Szczegółowe informacje na temat wyłożenia.