26 listopada 2020 r. (g. 12:00), zapraszamy Członków prowadzących lub planujących inwestycje na terenie dawnych Zakładów Mechanicznych Ursus na zdalne spotkanie Zespołu ds. infrastruktury miejskiej i planowania przestrzennego powołanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy m. st. Warszawa, a Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. Spotkanie z przedstawicielami Miasta będzie dotyczyło zagospodarowania wód opadowych. Zapisy pod adresem: biuro@warszawa.pzfd.pl