30 września bieżącego roku zainicjowany został cotygodniowy cykl spotkań z udziałem władz Warszawy oraz przedstawicieli PZFD i PRB. Podjęty dialog ma na celu usprawnienie poszczególnych praktyk w toku postępowania administracyjnego. Dotychczas tematami naszych spotkań były kwestie:

  • ustalenia w zakresie procedur wydawania pozwoleń na budowę kubatury i infrastruktury towarzyszącej oraz dróg;
  • procedury Biura Ochrony Środowiska i Zarządu Zieleni;
  • podziały geodezyjne;
  • przekształcenia użytkowania wieczystego;
  • wydawanie zaświadczeń o samodzielności garaży i lokali użytkowych;
  • procedur w ramach specustawy mieszkaniowej.

 

O poczynionych ustaleniach będziemy informować Państwa poprzez webinaria podsumowujące poszczególne grupy tematyczne.