W czwartek (07.11.2019 r.) w Pałacu Ślubów w Warszawie, uczestniczyliśmy w spotkaniu Zespołu ds. infrastruktury miejskiej i planowania przestrzennego powołanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa, a Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. W trakcie wydarzenia został także zaprezentowany Ranking Dzielnic za rok 2018. Ranking ma na celu monitorowanie sprawności pracy urzędów m.st. Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego poprzez ustalenie ile czasu trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji. Laureatami VIII edycji zostały dzielnice Rembertów ( I miejsce), Ursus (II miejsce) i Targówek (III miejsce). Nowy lider klasyfikacji generalnej – Rembertów ¬ odnotował skok o 6 miejsc. Największy postęp w porównaniu z 2017 rokiem jest udziałem urzędów w Ursusie, Wawrze (awans o 20 pozycji) i Targówku (awans o 19 pozycji). Najwięcej decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę wydano na Pradze Południe. Jednakże ponad dwukrotnie zmalał udział decyzji o warunki zabudowy wydanych przez Dzielnice w ustawowym terminie (do 2 miesięcy). Co więcej, urzędnicy jednostek pomocniczych na wydawane WZ najczęściej każą czekać powyżej 180 dni (57%) i w porównaniu z 2017 r. ich liczba zwiększyła się ze 102 do 158. W 2018 r. Dzielnice wydały w sumie o osiem pozwoleń na budowę więcej niż rok wcześniej, a Urząd Miasta o 9 mniej w porównaniu z wcześniejszym rokiem. W spotkaniu uczestniczyli deweloperzy należący do Związku, przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy – min. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski oraz Wiceprezes Zarządu JLL w Polsce – Kazimierz Kirejczyk.