Targówek na czele!

Znamy wyniki III edycji Rankingu Dzielnic Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego w 2015 roku.

Prowadzenie inwestycji mieszkaniowych w Warszawie wciąż wymaga od inwestorów cierpliwości. I choć pewne elementy ulegają poprawie, nadal jest nad czym pracować. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie wyników III edycji Rankingu Dzielnic Warszawy przeprowadzonego przez Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Celem Rankingu jest rozpoznanie sprawności pracy urzędów administracji samorządowej w m.st. Warszawie, w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego poprzez ustalenie ile czasu (od dnia złożenia wniosku do otrzymania decyzji) trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji administracyjnej.

Ranking obejmuje 18 warszawskich dzielnic w których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i o pozwoleniu na budowę (PnB) dla obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 15 000 m2. Dla celów porównawczych w rankingu uwzględniono także decyzje wydane przez Ratusz, który prowadzi postępowania dla inwestycji przekraczających 15 000 m2 powierzchni.

Ranking przeprowadzany jest w oparciu o dostarczone przez poszczególne urzędy dane, bez uwzględnienia  okresu na jaki postępowanie uległo ewentualnemu zawieszeniu lub opóźnieniu zgodnie z art. 35 §5 KPA.

Decyzje o warunkach zabudowy – najwięcej we Włochach, ale najszybciej na Targówku.

W roku 2015 wydano w Warszawie 178 decyzji o warunkach zabudowy. Aż 74% z nich przypadło w udziale urzędom dzielnicowym. Najwięcej decyzji WZ – 25, wydano w dzielnicy Włochy - co stanowi blisko 20% wszystkich decyzji WZ wydanych w Dzielnicach. Natomiast na Wilanowie i Żoliborzu nie wydano żadnej decyzji. O ile w przypadku Wilanowa można to tłumaczyć dużym, bo ponad 70% pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to Żoliborz charakteryzuje się bardzo wysokim zurbanizowaniem i w tej najmniejszej pod względem powierzchni Dzielnicy zaczyna brakować atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, o czym może świadczyć brak wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kluczowe znaczenie w rankingu miał jednak czas wydania decyzji, a w tej kategorii najlepszy okazał się Targówek.

Trzeba jednak wspomnieć, że pomimo zauważalnej poprawy w stosunku do roku poprzedniego, czas wydawania decyzji (zarówno przez dzielnice, jak i Ratusz) wciąż nie jest zadowalający. Prawie 76% decyzji zostało wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu 60 dni.  Zdecydowanie lepiej w tym zestawieniu wypada Ratusz, gdzie 45% decyzji wydano z przekroczeniem ustawowego terminu. W dzielnicach było to ponad 87%.

Pozwolenia na budowę – spadek decyzji dla dużych projektów i wielu liderów

W 2015 roku w stolicy wydano 285 pozwoleń na budowę. To o 227 mniej niż w roku 2014. Ten spadek spowodowany jest mniejszą, bo aż o 261, liczbą wydanych decyzji przez Ratusz, a więc dla dużych projektów, których powierzchnia całkowita przekracza 15.000 m2. Tym samym 63% wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę było efektem prac dzielnic, a 37% Ratusza, co stanowi odwrotne proporcje w stosunku do 2014 roku. Najwięcej decyzji wydano na Białołęce i Pradze Południe, zaś na Żoliborzu i w Śródmieściu nie wydano żadnej decyzji. W tej kategorii także kluczowy był czas oczekiwania na decyzję. A tę najszybciej wydawano na Ochocie, Targówku, Ursynowie, w Wawrze, Rembertowie, Ursusie i Wesołej. W całej Warszawie 48% decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w ustawowym terminie – do 65 dni. Pozostałe 52% wydano z przekroczeniem tego terminu, z czego prawie 11% w przedziale od 6 do 12 miesięcy. W ustawowym terminie 65 dni więcej decyzji wydały dzielnice (52%, Ratusz – 41%)

Targówek liderem, na podium Ursus i Ursynów

W klasyfikacji generalnej, uwzględniającej zarówno czas wydania decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji o pozwoleniu na budowę, liderem okazał się Targówek, który w rankingu z 2014 roku zajmował 2 lokatę. Tym razem na podium znalazł się także Ursynów, który zanotował największy awans – w 2014 roku zajmował 18 pozycję oraz Ursus, który rok wcześniej był na pierwszym miejscu - a więc cały czas w ścisłej czołówce. Ogromny awans Ursynowa to dowód na to, że z roku na rok można zdecydowanie poprawić pracę urzędu, a tym samym skrócić czas potrzebny na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwoleniu na budowę. Warto podkreślić, że w obu kategoriach (WZ i PnB) zarówno w Dzielnicach, jak i w skali całego miasta nastąpiła niewielka poprawa w stosunku do roku 2014. Daje to nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej.

http://www.nieruchomosci.biz/artykuly,70618,1,Targowek_na_czele

 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja Generalna 2015
 
Klasyfikacja PnB 2015
 
Klasyfikacja WZ 2015

II edycja Rankingu Dzielnic Warszawy

Znamy wyniki II edycji Rankingu Dzielnic Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego

Nowych inwestycji w stolicy nie brakuje, a zdaniem ekspertów każdy kolejny kwartał kończy się rekordową sprzedażą mieszkań. Jednak czas oczekiwania na wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę lub warunków zabudowy nadal pozostawia wiele do życzenia. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie wyników II edycji Rankingu Dzielnic Warszawy przeprowadzonego przez Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Budownictwo mieszkaniowe to bez wątpienia lokomotywa rozwoju miasta. Z pośród 15 mln m2 powierzchni obiektów kubaturowych, które powstały w  ciągu ostatniej dekady w Warszawie, ponad 2/3 przypada na budynki mieszkalne. Jednym z istotnych czynników wpływających na koszt produkcji mieszkaniowej, a zatem i na cenę 1 m2 mieszkania jest czas oczekiwania na decyzje administracyjne o warunkach zabudowy i pozwoleniu na budowę. Niestety ten wciąż jest zdecydowanie zbyt długi. Jak pokazują wyniki II edycji Rankingu Dzielnic Warszawy aż  85% decyzji o warunkach zabudowy zostało wydanych w roku 2014 w Warszawie z przekroczeniem ustawowego terminu. W przypadku  pozwoleń na budowę było to o 43% za dużo. To wyniki sumujące zarówno dane z Ratusza, jak i z urzędów dzielnic.

Zrzut ekranu 2015 10 23 o 17.06.56
Rozdzielenie wspomnianych jednostek pokazuje nieco lepszą sytuację Ratusza, który w 2014 roku wydał 51% decyzji o warunkach zabudowy oraz prawie 41% decyzji o pozwoleniu na budowę z przekroczeniem ustawowego terminu, który wynosi 65 dni. Urzędy dzielnic wypadają w tym zestawieniu znacznie gorzej, wydając odpowiednio prawie 93% decyzji o warunkach zabudowy i 49% decyzji o pozwoleniu na budowę z przekroczeniem 60-dniowego terminu ustawowego.


Rynek budownictwa mieszkaniowego wciąż dynamicznie się rozwija. Jednak długie terminy oczekiwania na decyzje administracyjne znacznie opóźniają wiele działań i podnoszą koszt inwestycji. Problemem jest również brak planów zagospodarowania przestrzennego, na których wielu inwestorów wciąż się opiera przygotowując nowe inwestycje. Obecnie Warszawa jest pokryta planami zagospodarowania przestrzennego zaledwie w ok. 36%, a i jakość uchwalanych planów budzi wątpliwości. W związku z tym inwestor, który chce budować na obszarze bez planu miejscowego musi uzyskać warunki zabudowy, a w dalszym procesie postępowania pozwolenie na budowę.

Zrzut ekranu 2015 10 23 o 17.08.15


Organem odpowiedzialnym za wydanie tego typu decyzji są urzędy dzielnicowe – w przypadku obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 15 000 m kw. i wysokości do 30 m, bądź Ratusz, jeśli parametry inwestycji przekraczają te wspomniane.  

Wyniki II edycji Rankingu Dzielnic Warszawy wskazują, że w 2014 roku wydano łącznie 183 decyzje o warunkach zabudowy i 512 decyzji o pozwoleniu na budowę. W przypadku urzędów dzielnic było to odpowiednio 148 i 145 decyzji. Ratusz natomiast wydaje zdecydowanie więcej decyzji o pozwoleniu na budowę – 367, przy zaledwie 35 o warunkach zabudowy. W latach ubiegłych wielkości i proporcje wydanych decyzji WZ i PnB były podobne, przy zauważalnym wzroście wydanych decyzji przez Dzielnice. Zwiększenie liczby wydanych decyzji WZ i PnB  jest potwierdzeniem większego zainteresowanie deweloperów nowymi inwestycjami mieszkaniowymi w związku z obserwowanym ożywieniem na rynku mieszkaniowym.

Zrzut ekranu 2015 10 23 o 17.08.08

Warunki zabudowy – Targówek ponownie liderem
Jeśli pod uwagę brano by jedynie liczbę wydanych decyzji, niekwestionowanym liderem, już trzeci rok z rzędu jest Praga Południe, która dla wielorodzinnych projektów mieszkaniowych do 15 000 m2 pc  wydała  20 % wszystkich decyzji  o warunkach zabudowy  i 19 %  decyzji o pozwoleniu na budowę. Liczy się jednak czas, a tu najlepszy okazał się ponownie Targówek. Drugą pozycję obronił również Ursus, zaś do ścisłej czołówki, w której znajdowała się również Praga Północ, dołączyły Ochota, Wilanów, Wesoła oraz Żoliborz. Te ostatnie odnotowały największy skok – odpowiednio o 14 i 12 pozycji.

Decyzje o pozwoleniu na budowę – kilku liderów
Najkrócej, bo w ustawowo przewidzianym terminie, inwestorzy czekali na decyzję w Ursusie, Wilanowie, Wawrze, na Woli, Ochocie i Śródmieściu. Zdecydowany skok w rankingu w stosunku do roku 2013 zanotowały Wawer i Śródmieście – odpowiednio o 11 i 14 pozycji.

Warunki zabudowy, pozwolenia na budowę, a miejscowe plany zagospodarowania
Dane przedstawione w Rankingu wyraźnie pokazują, że w przypadku decyzji o warunkach zabudowy, najmniej decyzji wydały dzielnice – Ochota, Żoliborz i Wilanów, które mają  największe pokrycie powierzchni  miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Natomiast Praga Płd., Włochy i Bemowo – liderzy liczby wydanych WZ – wykazują udział planów w powierzchni poniżej średniej dla Warszawy. Przy decyzjach o pozwoleniu na budowę brak podobnych zależności.  

Ursus zwycięzcą, najsłabszy ponownie Ursynów
Pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej zajął Ursus, zamieniając się miejscami z Targówkiem, który w tym roku zajął 2 lokatę. Największą poprawę odnotowano w Wawrze i Wilanowie, bo  odpowiednio o 9 i 8 pozycji, co pozwoliło dołączyć im do czołówki, w której znajduje się jeszcze Ochota. Na ostatnim miejscu po raz kolejny znalazł się Ursynów. To właśnie w tej dzielnicy na pozwolenia na budowę i decyzje o warunkach zabudowy trzeba czekać najdłużej.

Warunki zabudowy

 

Pozwolenia na budowę

 

klasyfikacja generalna

 

Media o Rankingu:

eurobuildcee.com

gratka.pl

rp.pl

warszawa.naszemiasto.pl

inwestycje.pl

rynekpierwotny.pl

egospodarka.pl

nowawarszawa.pl

polskieradio.pl

rdc.pl

housemarket.pl

wyszukiwarkamieszkan.pl

biznes.newseria.pl

 

I edycja Rankingu Dzielnic Warszawy

Prowadzenie inwestycji mieszkaniowych w Warszawie wymaga cierpliwości. Prawie 80% decyzji o warunkach zabudowy i ponad 40% decyzji o pozwoleniu na budowę wydawanych jest z przekroczeniem terminów ustawowych. W przypadku urzędów dzielnic sytuacja ta wygląda jeszcze mniej korzystnie – jest to odpowiednio 90% i 50%. Ranking dzielnic przeprowadził Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Warszawa to 18 dzielnic charakteryzujących się dużą różnorodnością. Niektóre, jak Śródmieście, cieszą się znacznie większym zainteresowaniem niż inne. Jednak brak wolnych działek pod kolejne inwestycje sprawia, że inwestorzy poszukują innych terenów inwestycyjnych. W ostatnim czasie dużą popularnością cieszą się Białołęka (Grodzisk, Tarchomin), Wilanów (Miasteczko Wilanów), Bemowo (obszar Chrzanowa), Mokotów (Siekierki) czy Wola i Żoliborz, gdzie na obszarach poprzemysłowych powstają kolejne osiedla.

Planując nowe inwestycje wielu inwestorów opiera się na istniejących planach zagospodarowania przestrzennego. Jednak nie dla każdego obszaru są one dostępne. Dla przykładu dla Warszawy plany obowiązują dla zaledwie ok. 34% terenów. Chcąc budować na obszarze bez planu miejscowego niezbędne jest uzyskanie warunków zabudowy. W dalszym procesie postępowania - pozwolenia na budowę. Wydanie tego rodzaju decyzji leży w gestii urzędów dzielnicowych dla obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 15 000 m kw. i wysokości do 30 m. W przypadku inwestycji przekraczających wspomniane parametry odpowiednie wnioski kierowane są do Ratusza.

Ustawa przewiduje wydanie decyzji o warunkach zabudowy w terminie nieprzekraczającym 60 dni, zaś o pozwoleniu na budowę w terminie do 65 dni. Zachowanie tych terminów jest szczególnie ważne dla inwestorów, a w konsekwencji także dla przyszłych nabywców, gdyż czas oczekiwania na decyzje administracyjne jest jednym z czynników  wpływających na koszt metra kwadratowego mieszkania. Jak to jednak wygląda w praktyce? Jaki jest czas oczekiwania na wydanie decyzji?

W wyniku analizy danych uzyskanych z urzędów dzielnicowych oraz ratusza powstał Ranking Dzielnic Warszawy, którego celem jest rozpoznanie sprawności pracy urzędów administracji samorządowej w m.st. Warszawie w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego. A tym samym wskazanie najsprawniejszej administracji dzielnicowej.

Decyzje o warunkach zabudowy – Targówek liderem

W 2013 roku w Warszawie wydano 164 decyzje o warunkach zabudowy. Aż 77% (126 decyzji) z nich przypadło w udziale urzędom dzielnicowym. Najwięcej decyzji wydano na Pradze Południe (24), natomiast w Wilanowie i na Żoliborzu  nie wydano żadnej decyzji o warunkach zabudowy. Inaczej sprawa wygląda biorąc pod uwagę czas, w jakim wydane zostały wspomniane decyzje. Tu niekwestionowanym liderem jest Targówek, gdzie wszystkie decyzje zostały wydane w ustawowym terminie 60 dni. I chyba nie może być to spowodowane jedynie faktem, że Urząd Dzielnicy Targówek wydał zaledwie 2 decyzje w 2013 roku. W Wesołej, gdzie wydano tylko 1 decyzję, nastąpiło to z przekroczeniem terminu 1 roku.

Decyzje o pozwoleniu na budowę – na Bemowie, Ochocie, Targówku i w Ursusie najlepiej

W 2013 roku wydano 485 decyzje o pozwoleniu na budowę. Jednakże zaledwie 82 z nich wydały dzielnice, co stanowiło 17%. Najwięcej decyzji w przypadku dzielnic wydano ponownie na Pradze Południe (15), zaś w Wesołej nie wydano żadnej decyzji. Biorąc pod uwagę czas, w jakim poszczególne decyzje zostały wydane, spośród wszystkich dzielnic najlepiej wypadły: Bemowo, Ochota, Targówek i Ursus, które wydały wszystkie decyzje o pozwoleniu na budowę w terminie ustawowym.

Ratusz wypada lepiej w przypadku wydawania decyzji WZ, na tle średniej, niż Urzędy Dzielnic, które tylko w przypadku 10% decyzji wydały je w terminie ustawowym i blisko 16% z przekroczeniem terminu 1 roku. W przypadku decyzji o pozwoleniu na budowę aż 42,5% wszystkich decyzji wydanych zarówno przez ratusz, jak i urzędy dzielnic w 2013 roku nastąpiło z przekroczeniem ustawowego terminu 65 dni. Wpływ na ten wynik miały m.in. toczące się postępowania w dzielnicach – 48,8% decyzji wydały one z przekroczeniem terminów ustawowych, zaś 3,7% decyzji z przekroczeniem terminu 1 roku.

Targówek liderem, najsłabiej na Ursynowie

Biorąc pod uwagę zarówno decyzje dotyczące warunków zabudowy, jak i pozwoleń na budowę liderem jest Targówek, który zajął w rankingu I miejsce. Drugie i trzecie miejsce zajęły odpowiednio: Ursus i Praga Północ. Najsłabiej wypadł Ursynów, który zajął ostatnie miejsce.

Uzyskane wyniki jednoznacznie pokazują, że w większości dzielnic odnotowujemy pogorszenie sytuacji i zwiększenia udziału wydawanych decyzji w terminach dłuższych niż przewiduje to ustawa. Średni czas oczekiwania zarówno na decyzje WZ jak i PnB dla dzielnic w 2013 r. uległ zdecydowanemu pogorszeniu w stosunku do 2012r. – aż o 40%. 

KLASYFIKACJA GENERALNA

generalka

POZWOLENIA NA BUDOWĘ - KLASYFIKACJA

PnB

WARUNKI ZABUDOWY - KLASYFIKACJA

WZ