Polski Związek Firm Deweloperskich – organizacja, która inspiruje

Polski Związek Firm Deweloperskich jest ogólnopolską organizacją branżową działającą

od 14 lat i zrzeszającą ponad 120 firm deweloperskich z całego kraju. Misją Związku jest

tworzenie wysokiej jakości tkanki mieszkaniowej, która będzie odpowiadała potrzebom

kolejnych pokoleń młodych Polaków.

PZFD, dzieląc się wiedzą merytoryczną wynikającą z wieloletniego doświadczenia,

buduje partnerskie relacje z podmiotami kreującymi sytuację mieszkaniową w Polsce.

Celem Związku jest zapewnienie korzystnych warunków do prowadzenia działalności

deweloperskiej tak, aby rosnące potrzeby mieszkaniowe Polaków mogły być należycie

zaspokajane. PZFD czuwa również nad bezpieczeństwem kupujących promując ideę

Kodeksu Dobrych Praktyk, który został zaakceptowany przez UOKiK i obowiązuje

w relacjach firm członkowskich z nabywcami mieszkań.

Poznaj stronę główną PZFD: www.pzfd.pl