Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich (OW PZFD) powstał w 2012 roku, jako odpowiedź na potrzebę podjęcia działań zmierzających do poprawy warunków inwestowania na największym rynku mieszkaniowym jakim jest aglomeracja warszawska.
Jako silna, branżowa reprezentacja, OW PZFD podpisał Umowę o współpracy z Urzędem Miasta st. Warszawy, której celem jest m.in. współpraca przy opracowywaniu najlepszych rozwiązań planistycznych , urbanistycznych i rozwiązywaniu problemów przy realizacji infrastruktury miejskiej.
Wspierając miejskie inicjatywy służące poprawie warunków mieszkaniowych w Warszawie i jej okolicach, Oddział Warszawski PZFD promuje działalność w ramach Kodeksu Dobrych Praktyk i Ustawy deweloperskiej, wspiera działania i inicjatywy legislacyjne Polskiego Związku Firm Deweloperskich.