Cele Warszawskiego Oddziału Polskiego Związku Firm Deweloperskich:

  • budowanie silnej reprezentacji branżowej na największym rynku mieszkaniowym w Polsce,
  • realizowanie postanowień Porozumienia o współpracy zawartego z miastem stołecznym Warszawa,
  • zacieśnianie współpracy z przedstawicielami władz Warszawy w zakresie wspólnego rozwiązywania problemów mieszkaniowych  miasta oraz tych,   które związane są z procesem planowania nowych inwestycji i przestrzeni miejskich,
  • współpraca w zakresie racjonalizacji działań związanych z rozbudową infrastruktury czy planowaniem przestrzennym,
  • budowanie nowego standardu obsługi klienta i realizacji inwestycji w myśl Kodeksu Dobrych Praktyk PZFD
  • współpraca z lokalnymi organizacjami społecznymi na rzecz rozwoju Warszawy, 
  • organizacja własnych wydarzeń promujących Warszawę takich jak WARSAW DAYS 
  • propagowanie zakupu mieszkania u bezpiecznych deweloperów podlegających wewnętrznej kontroli Polskiego Związku Firm Deweloperskich,
  • edukacja branży, pracowników i klientów poprzez wystąpienia publiczne oraz komentarze eksperckie.