Oddział Warszawski PZFD podpisał porozumienie z MPWiK. Zapisy porozumienia regulują m.in. kwestie godziwego zwrotu nakładów ponoszonych przez członków PZFD związanych z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

6 lipca br. w stołecznym Ratuszu w obecności wiceprezydenta m.st. Warszawy Jacka Wojciechowicza  i dyrektora Biura Infrastruktury m.st. Warszawy Leszka Drogosza, podpisane zostało Porozumienie pomiędzy  MPWiK a OW PZFD w sprawie zasad ujmowania w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji MPWiK inwestycji wodno – kanalizacyjnych na potrzeby przyszłych, planowanych przez członków PZFD projektów deweloperskich oraz  realizacji sieci i urządzeń wodno – kanalizacyjnych przez deweloperów i  ich odkupu przez MPWiK.

W imieniu PZFD porozumienie podpisali: prezes zarządu PZFD Grzegorz Kiełpsz oraz członkowie zarządu Oddziału Warszawskiego PZFD: Marek Abramczuk, Zbigniew Gościcki i Marek Straszak. MPWiK reprezentowała prezes zarządu Hanna Krajewska i członek zarządu Grzegorz Wasilewski.

W spotkaniu wzięli również udział pozostali negocjatorzy porozumienia ze strony OW PZFD: dyrektor generalny PZFD Konrad Płochocki oraz członkowie Zespołu ds. Infrastruktury: Robert Wójcik i  Przemysław Kaźmierczak.

Więcej materiałów znajdą Państwo w zakładce POROZUMIENIE Z MPWIK

PZFD MPWIK.001
PZFD MPWIK.002
PZFD MPWIK.003