W dniu 30 października br. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. Infrastruktury, poświęcone:

  • prezentacji  (BGN) zmian w  ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych, które przywróciły w granicach dużych miast, obowiązek uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej na etapie ubiegania się o pozwolenie na budowę,
  • przedstawieniu (GDDiK) planów inwestycyjnych,  w zakresie obwodnicy i ekspresowych dróg wylotowych Warszawy,
  • prezentacji (REAS) wstępnych wyników opracowania pt. „Analiza obszarów potencjalnego zainwestowania w budownictwo mieszkaniowe i priorytety w zakresie infrastruktury miejskiej w perspektywie do 2030 roku ”.

Zachęcamy  do zapoznania się z protokołem z posiedzenia Zespołu, a także bardzo interesującą prezentacją dot. zmian w ustawie o  ochronie gruntów rolnych i leśnych, która ma charakter instruktażowy w zakresie postępowania dot. uzyskania decyzji o wyłączeniu gruntów rolnych z produkcji rolnej.

Materiały ze spotkania do pobrania poniżej:

Protokół 30.10.2014

Ochrona gruntów

Poniżej także krótka relacja fotograficzna z wydarzenia: