Szanowni Państwo,

14 stycznia br. w Urzędzie m. st. Warszawy obyło się spotkanie Oddziału Warszawskiego Polskiego Związku Firm Deweloperskich z władzami miasta. Tematem spotkania było podsumowanie prac „Zespołu ds. infrastruktury i planowania przestrzennego” w roku 2014, a także omówienie realizacji pozostałych celów zawartych w Porozumieniu o współpracy  pomiędzy PZFD, a Urzędem m.st. Warszawy.

Zarówno wiceprezydent Warszawy Jacek Wojciechowicz, jak i przedstawiciele PZFD – prezes, Grzegorz Kiełpsz oraz prezes Oddziału Warszawskiego, Paweł Putkowski uznali, że ubiegły rok potwierdził obopólne korzyści wynikające ze współpracy Związku i Miasta, zarówno w zakresie rozwiązywania bieżących spraw, jak i wzajemnego wspierania inicjatyw na rzecz wizerunku Warszawy jako dobrego miejsca do mieszkania.

Nie zabrakło jednak i słów krytycznych w sprawie braku postępu w negocjacjach pomiędzy PZFD, a MPWiK, które dotyczą Porozumienia w zakresie zwrotu przez MPWiK nakładów ponoszonych przez deweloperów na budowę urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Obecna na spotkaniu prezes zarządu MPWiK Hanna Krajewska przyznała, że przyczyny tej zwłoki leżą po stronie spółki, zadeklarowała jednocześnie przyspieszenie prac nad Porozumieniem.

Podczas spotkania omówiono także sprawy merytoryczne dotyczące ważnych dla nas zagadnień. Zarówno pierwszy temat, dotyczący obowiązujących wskaźników parkingowych i realnego popytu na miejsca parkingowe realizowane przez deweloperów w oparciu o narzucone wskaźniki w decyzjach administracyjnych, jak i drugi – w sprawie konsultacji z deweloperami prac planistycznych na etapie przystąpienia do prac projektowych nad planem, będą przedmiotem prac Zespołu w 2015r.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z prezentacją podsumowującą współpracę PZFD i Miasta w 2014 r. oraz wynikami ankiety prezentowanymi na spotkaniu, które dotyczą wskaźników parkingowych i popytu na miejsca parkingowe.

Prezentacja dot. miejsc parkingowych: PREZENTACJA _MP_PZFD_14.01.15

Prezentacja dot. podsumowania współpracy: PREZENTACJA_PODSUMOWANIE