W czwartek (07.11.2019 r.) w Pałacu Ślubów w Warszawie, uczestniczyliśmy w spotkaniu Zespołu ds. infrastruktury miejskiej i planowania przestrzennego powołanego w ramach porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa, a Polskim Związkiem Firm Deweloperskich. W trakcie wydarzenia został także zaprezentowany Ranking Dzielnic za rok 2018. Ranking ma na celu monitorowanie sprawności pracy urzędów m.st. Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dla wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego poprzez ustalenie ile czasu trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji. Laureatami VIII edycji zostały dzielnice Rembertów ( I miejsce), Ursus (II miejsce) i Targówek (III miejsce). Nowy lider klasyfikacji generalnej – Rembertów ¬ odnotował skok o 6 miejsc. Największy postęp w porównaniu z 2017 rokiem jest udziałem urzędów w Ursusie, Wawrze (awans o 20 pozycji) i Targówku (awans o 19 pozycji). Najwięcej decyzji administracyjnych o warunkach zabudowy i pozwoleń na budowę wydano na Pradze Południe. Jednakże ponad dwukrotnie zmalał udział decyzji o warunki zabudowy wydanych przez Dzielnice w ustawowym terminie (do 2 miesięcy). Co więcej, urzędnicy jednostek pomocniczych na wydawane WZ najczęściej każą czekać powyżej 180 dni (57%) i w porównaniu z 2017 r. ich liczba zwiększyła się ze 102 do 158. W 2018 r. Dzielnice wydały w sumie o osiem pozwoleń na budowę więcej niż rok wcześniej, a Urząd Miasta o 9 mniej w porównaniu z wcześniejszym rokiem. W spotkaniu uczestniczyli deweloperzy należący do Związku, przedstawiciele Urzędu m. st. Warszawy – min. Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski oraz Wiceprezes Zarządu JLL w Polsce - Kazimierz Kirejczyk.

20191112 001

20191112 002

20191112 003

20191112 004

20191112 005

20191112 006

20191112 007

20191112 008

20191112 009

20191112 010

20191112 011

20191112 012

20191112 013

20191112 014

20191112 015

20191112 016

20191112 017

20191112 018

20191112 019

20191112 020

20191112 021