Mieliśmy przyjemność uczestniczyć, w organizowanym przez miasto stołeczne Warszawa, Pikniku z Klimatem. Tegoroczną edycję po raz pierwszy urządzono przy parku Fontann Multimedialnych. Popularne miejsce przyciągnęło na piknik tysiące osób, tym bardziej, że pogoda 1 września była iście wakacyjna. Na stoisku Oddziału Warszawskiego PZFD wraz z ekipą Eco Avengersów przygotowaliśmy wiele atrakcji. Dzieciaki malowały model domu oraz brały udział w konstruowaniu domków dla pożytecznych owadów, słuchając przy tym niezwykłych opowieści architekta Pawła Wolejszy.  Wszyscy odwiedzający mogli ozdobić swoją skórę malowidłem wykonanym specjalnym aerografem. Daliśmy także szansę EkoBohaterom – ekipa śmiałków przepłynęła kajakami z plaży Saska Kępa do plaży La Playa, dzielnie zbierając śmieci – wszystkie odpadki posegregowano na Pikniku i oddano do recyclingu. Frekwencja dopisała, dzięki czemu udało nam się zebrać 200 ankiet, w których pytaliśmy o preferowane rozwiązania proekologiczne w nowopowstających osiedlach (jej wyniki zaprezentujemy niebawem). Dziękujemy organizatorom Pikniku oraz wszystkim naszym gościom. Zapraszamy na kolejną edycję.

2019090501

2019090502

2019090503

2019090504

2019090505

2019090506

Byliśmy uczestnikami XI edycji Pikniku z Klimatem, który odbył się 2 września 2018 roku na placu Zamkowym. Po raz kolejny mieliśmy okazję brać udział w wydarzeniu, któremu przyświeca idea troski o zieleń i naturę, a także świetna zabawa w rodzinnym gronie. To tu spotykają się ekologia, kultura i tematy ważne dla mieszkańców Warszawy. Główne hasło tegorocznej edycji Pikniku brzmiało: „Poznań – Warszawa – Katowice – od słów do dzieła”.

Wydarzenie  od lat jest świetną okazją, żeby promować  deweloperów zrzeszonych w Oddziale Warszawskim PZFD wśród mieszkańców Warszawy. W tym roku, swoją obecnością chcieliśmy pokazać rosnący wkład deweloperów w zazielenianie i wzbogacanie przestrzeni wokół budowanych inwestycji. W związku z powyższym, firmy członkowskie OW PZFD postanowiły podzielić się z Nami wizualizacjami inwestycji, na terenie których zastosowano proekologiczne rozwiązania. Nadesłane zdjęcia jak i prezentację multimedialną, mogliśmy podziwiać przy Naszym stoisku. Dodatkowo, na rodziny odwiedzające nasze stanowisko, czekały atrakcje w postaci malowania dziecięcych twarzy czy wspólne malowanie kartonowego domku, będącego symbolem wspólnoty.

Ponadto, po raz pierwszy przeprowadziliśmy wśród odwiedzających ankietę, mającą pomóc nam zorientować się w potrzebach mieszkaniowych warszawiaków. W zamian, goście otrzymywali praktyczne gadżety dla swoich uciech. Z relacji gości odwiedzających Piknik wiemy, że warto angażować się w tego typu wydarzenia!

20180920 01

20180920 02

20180920 03

Warszawski Oddział PZFD zaznaczył swoją obecność na kolejnym, ważnym dla warszawiaków wydarzeniu. 27 sierpnia 2017, tradycyjnie w ostatnią niedzielę wakacji, odbyła się X już edycja Pikniku z Klimatem - wydarzenia ekologiczno-kulturalnego organizowanego przez Miasto Stołeczne Warszawę w ramach projektu "Partnerstwo dla Klimatu".

Tegoroczna impreza na placu Zamkowym odbyła się pod hasłem "Każda podróż może być klimatyczna" a tematem przewodnim był niskoemisyjny transport komunikacji miejskiej i jego rola w walce ze zmianami klimatu.

Ponownie Oddział Warszawski PZFD został partnerem wydarzenia i podobnie jak w latach ubiegłych przygotował liczne atrakcje dla najmłodszych, przyciągając rodziny ze swoimi pociechami.

Na Pikniku obecni byli min. wiceprezydent Warszawy  Renata Kaznowska, dyrektor Biura Infrastruktury Leszek Drogosz a całość prowadził Jarosław Kret.

To wydarzenie  od lat jest świetną okazją, żeby promować  deweloperów zrzeszonych w Oddziale Warszawskim PZFD wśród mieszkańców Warszawy, którzy tłumnie odwiedzają Plac Zamkowy w ostatnią niedzielę sierpnia.

20170829 01

20170829 02

20170829 0320170829 04

Tegoroczne wydarzenie, zatytułowane Mieszkanie z pomysłem, organizowane przez Warszawski Oddział Polskiego Związku Firm Deweloperskich przy współpracy ze stołecznym ratuszem, odbyło się 17 maja w Centrum Nauki Kopernik i podobnie jak w latach ubiegłych spotkało się z dużym zainteresowaniem gromadząc 300 osób, w tym  deweloperów, przedstawicieli władz samorządowych, architektów oraz specjalistów z sektora finansowego a także wszystkich tych, którzy są zainteresowani przyszłością rozwoju miasta.

Podczas Warsaw Days 2017 uczestnicy mieli okazję wysłuchać wystąpień oraz uczestniczyć w dyskusjach z udziałem ekspertów, inwestorów i przedstawicieli władz miasta, w dwóch blokach tematycznych Mieszkanie z klimatem i Mieszkanie dla każdego.

Goście wysłuchali wystąpień dotyczących zmian klimatu oraz ich negatywnego wpływu na Warszawę i życie jej mieszkańców. Zaprezentowane zostały możliwe rozwiązania łagodzące skutki zmian klimatu, projekt Inteligentne Sieci Cieplne mający na celu obniżenie emisji pyłów w stolicy oraz  jak w teorii i praktyce wygląda budowanie mieszkań z certyfikatem BREEAM.

Przedstawione zostały nowe kierunki rozwoju Warszawy oraz założenia do nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego, a także program #mieszkania 2030 - uwzględniający zaspokajanie przez miasto potrzeb mieszkaniowych osób niezamożnych.

Gość specjalny - naczelna architekt Kopenhagi – Tina Saaby podkreśliła, że kluczem do sukcesu w budowaniu przyjaznego miasta jest współpraca wielu jednostek administracyjnych oraz dialog z inwestorami oraz mieszkańcami, których efektem jest stworzenie wspólnej wizji rozwoju miasta.

Podczas dyskusji panelowych nie zabrakło tematów związanych z wycinką drzew, w kontekście lex Szyszko oraz o  rządowym programie „mieszkanie +” i perspektyw związanych z jego  realizacją w stolicy.

Na koniec zarówno przedstawiciele władz samorządowych jak i deweloperzy wyrazili chęć dalszego pogłębianie dialogu dla dobra rozwoju budownictwa mieszkaniowego, które jest kluczowe dla rozwoju Warszawy.

***

Program, materiały ( prezentacje ), pełna fotorelacja oraz wideorelacja z konferencji dostępne są na www.warsawdays.pl

Konferencja Warsaw Days 2016 była transmitowana on-line przez Urząd m.st. Warszawy i jest dostępna pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=hzoXtj-ZzzM

WD MG 2581

WD MG 2800

WD MG 2902

WD MG 3007

14 grudnia br. w Pałacu Ślubów w Warszawie odbyło się ostatnie w tym roku spotkanie Zespołu ds. infrastruktury i planowania przestrzennego podsumowujące ostatnie dwa lata współpracy pomiędzy urzędem m. st. Warszawy, a Oddziałem Warszawskim Polskiego Związku Firm Deweloperskich. W spotkaniu uczestniczyli przedstawienie urzędu miasta, na czele z wiceprezydent m.st. Warszawy Renatą Kaznowską, przedstawiciele biur Urzędu miasta, spółek miejskich, burmistrzowie oraz przedstawiciele inwestorów zrzeszonych w OW PZFD.  Podczas spotkania podsumowano prace Zespołu ds. infrastruktury i planowania przestrzennego oraz  wspólne działania Oddziału Warszawskiego PZFD i miasta. Poruszono także problemy, które w czasie trwania współpracy udało się rozwiązać, a także zasygnalizowano te, które najpewniej staną się tematem kolejnych spotkań Zespołu.

Ponadto, dzięki wystąpieniu Dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego, uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznać się ze stanem prac nad nowym Studium dla Warszawy.

Podczas spotkania miało miejsce również podsumowanie III edycji Rankingu Dzielnic Warszawy, przeprowadzonego przez OW PZFD oraz wręczenie dyplomów burmistrzom zwycięskich dzielnic – Targówka, Ursynowa i Ursusa. 

201612 01 MG 7806

201612 02 MG 7747

201612 03 MG 7772

201612 04 MG 7756

201612 05 MG 7759

Targówek na czele!

Znamy wyniki III edycji Rankingu Dzielnic Warszawy w zakresie prowadzenia postępowań dotyczących budownictwa wielorodzinnego w 2015 roku.

Prowadzenie inwestycji mieszkaniowych w Warszawie wciąż wymaga od inwestorów cierpliwości. I choć pewne elementy ulegają poprawie, nadal jest nad czym pracować. Takie wnioski można wyciągnąć na podstawie wyników III edycji Rankingu Dzielnic Warszawy przeprowadzonego przez Oddział Warszawski Polskiego Związku Firm Deweloperskich.

Celem Rankingu jest rozpoznanie sprawności pracy urzędów administracji samorządowej w m.st. Warszawie, w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych dotyczących wielorodzinnego budownictwa mieszkaniowego poprzez ustalenie ile czasu (od dnia złożenia wniosku do otrzymania decyzji) trwa oczekiwanie na uzyskanie decyzji administracyjnej.

Ranking obejmuje 18 warszawskich dzielnic w których wydawane są decyzje o warunkach zabudowy (WZ) i o pozwoleniu na budowę (PnB) dla obiektów kubaturowych o powierzchni całkowitej nie przekraczającej 15 000 m2. Dla celów porównawczych w rankingu uwzględniono także decyzje wydane przez Ratusz, który prowadzi postępowania dla inwestycji przekraczających 15 000 m2 powierzchni.

Ranking przeprowadzany jest w oparciu o dostarczone przez poszczególne urzędy dane, bez uwzględnienia  okresu na jaki postępowanie uległo ewentualnemu zawieszeniu lub opóźnieniu zgodnie z art. 35 §5 KPA.

Decyzje o warunkach zabudowy – najwięcej we Włochach, ale najszybciej na Targówku.

W roku 2015 wydano w Warszawie 178 decyzji o warunkach zabudowy. Aż 74% z nich przypadło w udziale urzędom dzielnicowym. Najwięcej decyzji WZ – 25, wydano w dzielnicy Włochy - co stanowi blisko 20% wszystkich decyzji WZ wydanych w Dzielnicach. Natomiast na Wilanowie i Żoliborzu nie wydano żadnej decyzji. O ile w przypadku Wilanowa można to tłumaczyć dużym, bo ponad 70% pokryciem miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego, to Żoliborz charakteryzuje się bardzo wysokim zurbanizowaniem i w tej najmniejszej pod względem powierzchni Dzielnicy zaczyna brakować atrakcyjnych terenów pod budownictwo mieszkaniowe, o czym może świadczyć brak wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę.

Kluczowe znaczenie w rankingu miał jednak czas wydania decyzji, a w tej kategorii najlepszy okazał się Targówek.

Trzeba jednak wspomnieć, że pomimo zauważalnej poprawy w stosunku do roku poprzedniego, czas wydawania decyzji (zarówno przez dzielnice, jak i Ratusz) wciąż nie jest zadowalający. Prawie 76% decyzji zostało wydanych z przekroczeniem ustawowego terminu 60 dni.  Zdecydowanie lepiej w tym zestawieniu wypada Ratusz, gdzie 45% decyzji wydano z przekroczeniem ustawowego terminu. W dzielnicach było to ponad 87%.

Pozwolenia na budowę – spadek decyzji dla dużych projektów i wielu liderów

W 2015 roku w stolicy wydano 285 pozwoleń na budowę. To o 227 mniej niż w roku 2014. Ten spadek spowodowany jest mniejszą, bo aż o 261, liczbą wydanych decyzji przez Ratusz, a więc dla dużych projektów, których powierzchnia całkowita przekracza 15.000 m2. Tym samym 63% wszystkich wydanych decyzji o pozwoleniu na budowę było efektem prac dzielnic, a 37% Ratusza, co stanowi odwrotne proporcje w stosunku do 2014 roku. Najwięcej decyzji wydano na Białołęce i Pradze Południe, zaś na Żoliborzu i w Śródmieściu nie wydano żadnej decyzji. W tej kategorii także kluczowy był czas oczekiwania na decyzję. A tę najszybciej wydawano na Ochocie, Targówku, Ursynowie, w Wawrze, Rembertowie, Ursusie i Wesołej. W całej Warszawie 48% decyzji o pozwoleniu na budowę wydano w ustawowym terminie – do 65 dni. Pozostałe 52% wydano z przekroczeniem tego terminu, z czego prawie 11% w przedziale od 6 do 12 miesięcy. W ustawowym terminie 65 dni więcej decyzji wydały dzielnice (52%, Ratusz – 41%)

Targówek liderem, na podium Ursus i Ursynów

W klasyfikacji generalnej, uwzględniającej zarówno czas wydania decyzji o warunkach zabudowy, jak i decyzji o pozwoleniu na budowę, liderem okazał się Targówek, który w rankingu z 2014 roku zajmował 2 lokatę. Tym razem na podium znalazł się także Ursynów, który zanotował największy awans – w 2014 roku zajmował 18 pozycję oraz Ursus, który rok wcześniej był na pierwszym miejscu - a więc cały czas w ścisłej czołówce. Ogromny awans Ursynowa to dowód na to, że z roku na rok można zdecydowanie poprawić pracę urzędu, a tym samym skrócić czas potrzebny na wydanie decyzji o warunkach zabudowy, jak i pozwoleniu na budowę. Warto podkreślić, że w obu kategoriach (WZ i PnB) zarówno w Dzielnicach, jak i w skali całego miasta nastąpiła niewielka poprawa w stosunku do roku 2014. Daje to nadzieję, że za rok będzie jeszcze lepiej.

http://www.nieruchomosci.biz/artykuly,70618,1,Targowek_na_czele

 
 
 
 
 
 
 
 
Klasyfikacja Generalna 2015
 
Klasyfikacja PnB 2015
 
Klasyfikacja WZ 2015

27 października br. w budynku Warsaw Trade Tower przy ul. Chłodnej 51 w Warszawie odbyło się Walne Zebranie członków Oddziału Warszawskiego PZFD. Wybór lokalizacji podyktowany był wyjątkowym widokiem, jaki rozciąga się z 35 piętra sali konferencyjnej. Podczas spotkania omówiliśmy dotychczasowe działania OW PZFD, w tym konferencję Warsaw Days, Dni Warszawy oraz inicjatywy miejskie - Piknik z Klimatem czy akcję sadzenia drzew w ramach Platformy dla Klimatu. Najważniejszym punktem spotkania było jednak wybranie nowych władz Oddziału. Prezesem OW PZFD ponownie został jednogłośnie wybrany Paweł Putkowski. Po raz pierwszy wybrano także dwóch wiceprezesów - Marka Abramczuka oraz Jacka Putaja. Zarząd Oddziału uzupełnia 6 członków zarządu - Zbigniew Gościcki, Piotr Jaczewski, Jarosław Mielcarz, Jakub Mrówka, Ewa Radojewska, Marek Straszak

19 października br. Oddział Warszawski PZFD uczestniczył w akcji sadzenia drzew w Uroczysku Las Henryków należącym do Lasów Miejskich. Wydarzenie zorganizowane przez Biuro Infrastruktury Urzędu m. st. Warszawy odbyło się w ramach Platformy dla Klimatu. Sadziliśmy lipy, dęby oraz brzózki. W akcji uczestniczyli także pracownicy U.m.st. Warszawy w tym dyrektor Biura Infrastruktury Leszek Drogosz, przedstawiciele spółki PGNiG Termika oraz prezes Jacky Lacombe z firmy Veolia, a także uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 307 im. Króla Jana III Sobieskiego. 

Partnerstwo dla klimatu 2016 001

Partnerstwo dla klimatu 2016 002

Partnerstwo dla klimatu 2016 003

Partnerstwo dla klimatu 2016 004

28 sierpnia, w ostatnią niedzielę wakacji na pl. Zamkowym odbyła się IX już edycja Pikniku z Klimatem organizowanego w ramach projektu Partnerstwo dla klimatu. Tegoroczna edycja poświęcona była przeciwdziałaniu skutkom niskiej emisji stąd też hasło - kulturalnie o niskiej emisji. Wydarzenie, jak co roku cieszyło się dużym zainteresowaniem, a na odwiedzających czekały liczne atrakcje przygotowane przez partnerów. Oddział Warszawski PZFD po raz kolejny został partnerem wydarzenia.

thumb MG 7246 1024

thumb MG 7273 1024

thumb MG 7286 1024

thumb MG 7308 1024